img1 img2 img3 img4 img5

SHERBIME

SHËRBIMI OBSTETRIKAL:

1-Depistim paraprak i shtatzanisë
 
 • Testet diagnostike hormonale(dozimi i BHCG) -Ekografia abdominale ose transvaginale
   
2-Ndjekja e shtatzanisë ne tremujorin e I
 
 • Protokollet e ndjekjes
 • Ekzaminimet bazë
 • Matja e Translucences nukale, (BiTestit, TripleTestit)
   
3-Ekografia morfologjike dhe ajo e rutinës
 
 • Ekografia 3D/4D (tre dhe katër dimensionale)
   
4-Depistimi i vuajtjes fetale nëpërmjet Fluksimetrisë Doppler dhe Kardiotokografie fetale
 
5-Kontrolli i gjoksit dhe organeve genitale pas lindjes në periudhën puerperale

 
SHËRBIMI GJINEKOLOGJIK:
 
1-Konsulta të rregullta gjinekologjike
 
2-Vizita të ndryshme gjinekologjike
 
3-Trajtim të çrregullimeve menstruale
 
4-Konsultim dhe ndjekje të problemeve të sterilitetit në cift.
 
 • Screening i gruas
 • Screening i burrit
   
5-Ekografi abdominale dhe transvaginale sipas rastit
 
6-Monitorizim i pjekjes së folikulit në kushte normale dhe pas stimulimit
 
7-Dozime hormonale, rutinë, infektive dhe markues tumoralë për patologji të ndryshme
 
8-Depistim i hershëm i patologjive të qafës së mitrës dhe vaginës
 
 • Kolposkopi
 • PapTest
 • Biopsi e kolumit nën pamjen kolposkopike
 • Diatermokoagulim të patologjive cervikale(DEK)
   
9-Keshillim për planifikim familjar
 
10-Keshillim dhe trajtim i grave në premenopauzë dhe në menopauzë

 
SHËRBIMI I LABORATORIT
 
1-Analiza të thjeshta (gjak komplet,urine komplet,sekrecione vaginale)
 
2-Analiza të ndryshme biokimike
 
3-Analiza hormonale për problemet obstetrikale, gjinekologjike dhe depistime hormonale si për tiroiden , pankreasin, mbiveshkoren etj.
 
4-Analiza markuesish tumorale për sferën genitale
 
5-Analiza infektive të sferës urogenitale (kulturë sekrecionesh, urokulturë, kulturë e qumështit të gjirit, spermokulturë dhe në rast nevoje të shoqëruara me antibiogramë)
 
6- Depistimi T.O.R.C.H
 
7-Depistimi i ureaplazma, mykoplazma, clamydia.

 
SHERBIME TE TJERA:
 
1-Konsulta të përgjithshme
 
2-Konsulta dermatologjike
 
3-Konsulta endokrinologjike
 
4-Konsulta dhe vizita kardiake
 
5-Ekzaminime radiologjike si :
 
 • Eko e gjirit
 • Eko e gjendrës Tiroide
 • Eko abdominale
 • Eko e vazave të gjakut
 • Eko e testeve